TIC la limba franceza - curs on-line

Studiu individual 7
Argument
Introducere in curs
Studiu individual 1
INTEL®TEACH
Unelte si resurse INTEL TEACH
Modele de activitati didactice
Curricula cursului
Modul 1 - Schimbarile aduse de TIC in predare
Modul 2 - Model de curricula interdisciplinara europeana
Modul 3 - Abilitati de baza necesare elevilor pentru a lucra cu TIC
Modul 4 - Pedagogia
Modul 5 - Stilurile de invatare
Modul 6 - Teoria inteligentelor multiple si TIC
Modul 6 - Strategii de predare
Modul 7 - Proiectul didactic
Modul 9 - Competente tehnice si tehnologice V
Modul 10 - Evaluarea
Studiu individual 2
Studiu individual 3
Studiu individual 4
Studiu individual 5
Studiu individual 6
Studiu individual 7
Resurse didactice - Chanson de Roland

Respectand grila de evaluare propusa la curs, si continutul Standardului de formare continua, elaborati un material referitor la evaluarea elevilor in cadrul orelor utilizand TIC.

Va sugerez sa analizati individual softul HotPotatoes.

In partea a doua a cursului, veti invata notiuni de HTML si modul in care sa va creati propriile materiale de predare, si de testare.

 

Competenţa generală:

I.               Proiectare, organizare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor didactice

 

Categoria de activitate:

I.5.    Aprecierea şi evaluarea rezultatelor şcolare

 

Competenţe specifice:

·       Adoptarea de strategii adecvate de evaluare a elevilor şi a clasei.

 

Descriere şi evaluare:

    Activitatea se referă la abilitatea profesională de a concepe şi aplica strategii de  evaluare adecvate .

 

ACTIVITĂŢI

MODALITĂŢI  DE REALIZARE

METODE DE EVALUARE

1. Stabilirea obiectivelor  evaluării:

·       Corelarea cu obiectivele programei şcolare;

·       Adaptarea  obiectivelor  la particularităţile grupului de elevi şi la condiţiile desfăşurării lecţiei.

Observarea directă la clasă;

 

 

 

 

Portofoliul cu probele de evaluare;

 

Metoda grafică;

 

 

 

Interviul;

 

 

Chestionare pentru elevi;

 

2. Alegerea metodelor de evaluare:

·       Adecvarea la particularităţile de grup;

·       Divesificarea  in funcţie de tipul de evaluare( iniţială, sumativă, formativă)

·       Proiectarea diverselor tipuri de itemi;

·       Respectarea cerinţelor caliative īn formularea itemilor;

·       Ordonarea itemilor de la simplu la complex;

·       Realizarea baremului de corectare si notare   pentru fiecare instrument de evaluare.

3. Elaborarea instrumentelor şi realizarea probelor de evaluare:

·       Anunţarea  prealabilă a probelor si crearea unui climat optim  de evaluare;

·       Verificarea corectitudinii  recepţionării instrucţiunilor de aplicare a acestora;

·       Comunicarea duratei probei de evaluare.

4.Interpretarea rezultatelor şi desprinderea concluziilor:

·       Aplicarea corectă a baremului;

·       Corectarea probelor de evaluare in timp optim pentru a spori efectul acţiunii de instruire;

·       Prezentarea  si comunicarea  rezultatelor evaluării;

·       Raportarea la obiectivele propuse.

Copyright 2007, Catalina Nicolin