TIC la limba franceza - curs on-line

Modul 9 - Competente tehnice si tehnologice V
Argument
Introducere in curs
Studiu individual 1
INTEL®TEACH
Unelte si resurse INTEL TEACH
Modele de activitati didactice
Curricula cursului
Modul 1 - Schimbarile aduse de TIC in predare
Modul 2 - Model de curricula interdisciplinara europeana
Modul 3 - Abilitati de baza necesare elevilor pentru a lucra cu TIC
Modul 4 - Pedagogia
Modul 5 - Stilurile de invatare
Modul 6 - Teoria inteligentelor multiple si TIC
Modul 6 - Strategii de predare
Modul 7 - Proiectul didactic
Modul 9 - Competente tehnice si tehnologice V
Modul 10 - Evaluarea
Studiu individual 2
Studiu individual 3
Studiu individual 4
Studiu individual 5
Studiu individual 6
Studiu individual 7
Resurse didactice - Chanson de Roland

Respectand Standardul de Formare Continua, capitolul V care se refera la Abilitati de operare cu TIC, am detaliat aceste competente sumare cu elemente de practica la clasa

Standardul de formare continua in profesia didactica presupune la capitolul “Competente tehnice si tehnologice” cateva deprinderi si notiuni de utilizare a computerului, si TIC la clasa, precum si cateva deprinderi de operare pe computer.

Vom porni de la enumerarea acestor cerinte pentru a putea dezvolta punctual acest program de formare.

V. Competenţe tehnice şi tehnologice

• Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ;

Calculatorul poate fi utilizat ca instrument sau resursă:

ca instrument

- utilizarea MS Word

- utilizarea MS Excel

- utilizarea MS Power Point

- utilizarea programului Paint / MS Photo Editor

- utilizarea programului Front Page Express

- utilizarea programului NetMeeting

- utilizarea Internet Explorer

ca resursă:

- documente salvate pe HDD

- documente de pe dischetă

- documente de pe CD

 • aplicaţii descărcate de pe web

Exersarea schemelor de acţiune în vederea dobândirii / perfecţionării deprinderilor practice;

Operarea echipamentului de bază şi al celui specific ( de exemplu proiectoare LCD, scannere, laserdisc player,
aparate video, calculatoare grafice pentru matematică, tastaturi MIDI pentru muzică ; scanere şi aparate de
fotografiat fixe, digitale sau camere video în cazul artelor vizuale). Folosirea acestui echipament pentru a sprijini
procesul de instruire şi cercetare specific domeniului de studiu.
Comportament observabil
___Profesorul va concepe şi va iniţia activităţi de învăţare adaptate unei varietăţi de elevi pentru ca aceştia să
poată învăţa să opereze în clasă echipamentul de bază şi cel specific fiecărei discipline.
Exemplu
Profesorul de biologie foloseşte un cd-rom player şi un aparat video pentru a le oferi unor elevi de şcoală generală
ocazia de a examina animalele. Elevii urmăresc filme înregistrate pe CD-rom şi pe casete video având ca subiect
animalele. Aceste materiale oferă informaţii despre înfăţişarea lor şi despre adaptarea la diferitele medii de viaţă.

Operarea unui sistem informatic multimedia, aceasta incluzând instalarea de programe software, accesarea
programelor sau a fişierelor din alte unităţi logice (cum ar fi CD-rom-ul din unitatea logică d:/), salvarea şi
ştergerea fişierelor, organizarea folderelor şi păstrarea de copii de rezervă în contextul sistemelor Macintosh,
Windows sau al sistemelor în reţea.
Comportament observabil
___ Profesorul va concepe şi va iniţia activităţi de învăţare care au în vedere diversitatea elevilor. Scopul acestor
lecţii este de a-i învăţa pe elevi să acceseze programe sau fişiere în alte unităţi logice, să salveze şi să şteargă
fişiere, să menţină copii de rezervă în contextul sistemelor Macintosh, Windows sau al sistemelor în reţea.
Exemplu
Profesorul de biologie le arată elevilor cum să folosească un editor de texte pentru a pregăti câteva lucrări scrise
referitoare la lecţie. Profesorul demonstrează formatarea şi salvarea documentului, precum şi organizarea
folderelor în Windows 2000.

Conceperea şi utilizarea materialelor /mijloacelor de învăţare

Profesorul va concepe şi va iniţia activităţi de învăţare care au în vedere diversitatea elevilor. Scopul acestor
lecţii este de a-i învăţa pe elevi
să acceseze programe sau fişiere în alte unităţi logice, să salveze şi să şteargă
fişiere, să menţină copii de rezervă
în contextul sistemelor Macintosh, Windows sau al sistemelor în reţea.
Exemplu
Profesorul de biologie le arată elevilor cum să folosească un editor de texte pentru a pregăti câteva lucrări scrise
referitoare la lecţie. Profesorul demonstrează formatarea şi salvarea documentului, precum şi organizarea
folderelor în Windows 2000.

Profesorul va concepe şi va iniţia activităţi de învăţare care au în vedere diversitatea elevilor şi care îi învaţă pe
aceştia cum să folosească lucrările multimedia sau prezentările software pentru a prezenta informaţiile într-un mod
creativ sau persuasiv.
Exemplu
Elevii unei şcoli generale folosesc interviuri filmate, prezentări care au link-uri pentru documente media, pagini
web şi alte tehnologii pentru a concepe şi a crea reprezentări multimedia ale diferitelor personaje principale
masculine şi feminine. Elevii lucrează în grupuri, făcând cercetare pe internet şi perfecţionându-şi deprinderile de
procesare a textului pentru a crea lucrări multimedia care pot fi prezentate unui public variat.

Profesorul va concepe şi va iniţia activităţi de învăţare autentice având în vedere diversitatea elevilor. Aceste
activităţi îi implică pe elevi în învăţarea eficientă a accesării resurselor web necesare cercetării, precum şi în
evaluarea autorităţii, acurateţei, actualităţii şi relevanţei acestora.
Exemplu
În timpul unei ore de limba engleză, elevii dintr-o clasă de liceu învaţă despre importanţa punctului de vedere
narativ în domeniul literaturii şi al istoriei. Participarea la activitatea de învăţare oferă elevilor ocazia să viziteze
pagini web pentru a vedea documente originale provenind din diferite perioade şi să scrie articole care vor fi
publicate într-un ziar electronic. Această activitate de învăţare îi ajută pe elevi să localizeze, să evalueze şi
să adune informaţii folosind Internetul.

 

• Exersarea schemelor de acţiune în vederea dobândirii / perfecţionării deprinderilor practice;

FORMULAREA OBIECTIVELOR OPERATIONALE

……………………………….

 • Folosirea TIC la clasa modifice situatia de invatamant frontal.
 • Profesorul se afla din ce in ce mai putin in fata elevilor sai.
 • Trebuie sa stapaneasca bine manipularea computerului, trebuie sa gereze situatiile din clasa care se plaseaza intr-un nou registru de comportamente si atitudini si relatii intre diversi actori
 • In fata postului de lucru, elevii lucreaza singuri sau in grupuri.
 • TIC schimba rolul profesorului acesta devenind persoana resursa si insotitor, pozitie in care nu mai este detinator de cunoastere absoluta
 • Schimbarea rolului elevului in acela de agent al propriei invatari dezvoltandu-si mai multa autonomie si mai multa responsabilitate
 • Trecerea de la pedagogia traditionala frontala la cea bazata pe proiect
 • Trebuie tinut cont in distribuirea operatiilor ca elevii nu lucreaza toti la aceeasi viteza si nu intampina aceleasi dificultati. De asemenea trebuie stiut ca nu au nici aceleasi centre de interes.
 • pe baza planificarii intocmite si a curriculei existente, precum si a continutului manualului sa se realizeze o cautare amanuntita inainte de inceperea anului scolar.
 • trebuie realizat un repertoriu de linkuri si teme care apoi sa poata fi folosite la lectiile predate.
 • admitand ca totul a fost realizat ca mai sus, vine ora la care exista resurse internet pentru predare.
 • nu se merge cu clasa in fata computerului si se deschide siteul si se incepe predarea deoarece acest fapt duce la bulversarea completa a activitatii.
 • inaintea orei se realizeaza studiul amanuntit al siteului utilizat in predare.
 • pentru siguranta se copiaza pe HDD si pe discheta, admitand ca Internetul merge prea lent si se pierd timpi pana se deschide siteul.

Dupa analiza siteului se realizeaza o fisa de lucru individuala care se distribuie elevilor in functie de nivelul de abilitati operare TIC:

a) schema grafica in SaveScreen a siteului cu explicatii de denumire a componentelor si de utilizare a acestora

b) explicitarea structurii adresei web si a necesitatii respectarii sintaxei web

c) explicitarea notiunii de Home page si a strucuturii interne a acesteia

d) mentionarea operatiilor de mouse si tastatura in navigatia in site

e) specificarea paginilor de interes, modului de vizualizare si a elementelor cautate in ele

f) traducerea cuvintelor cheie necesare intelegerii continutului

test de comprehensie continut a fiecarei pagini studiate conform cu obiectivele lectiei de predare

 

• Conceperea şi utilizarea materialelor /mijloacelor de învăţare;

Operarea echipamentului de bază şi al celui specific ( de exemplu proiectoare LCD, scannere, laserdisc player, aparate video, calculatoare grafice pentru matematică, tastaturi MIDI pentru muzică ; scanere şi aparate de fotografiat fixe, digitale sau camere video în cazul artelor vizuale). Folosirea acestui echipament pentru a sprijini procesul de instruire şi cercetare specific domeniului de studiu.
Comportament observabil
___Profesorul va concepe şi va iniţia activităţi de învăţare adaptate unei varietăţi de elevi pentru ca aceştia să poată învăţa să opereze în clasă echipamentul de bază şi cel specific fiecărei discipline.
Exemplu
Profesorul de biologie foloseşte un cd-rom player şi un aparat video pentru a le oferi unor elevi de şcoală generală ocazia de a examina animalele. Elevii urmăresc filme înregistrate pe CD-rom şi pe casete video având ca subiect animalele. Aceste materiale oferă informaţii despre înfăţişarea lor şi despre adaptarea la diferitele medii de viaţă.

Operarea unui sistem informatic multimedia, aceasta incluzând instalarea de programe software, accesarea programelor sau a fişierelor din alte unităţi logice (cum ar fi CD-rom-ul din unitatea logică d:/), salvarea şi ştergerea fişierelor, organizarea folderelor şi păstrarea de copii de rezervă în contextul sistemelor Macintosh, Windows sau al sistemelor în reţea.
Comportament observabil
___ Profesorul va concepe şi va iniţia activităţi de învăţare care au în vedere diversitatea elevilor. Scopul acestor lecţii este de a-i învăţa pe elevi să acceseze programe sau fişiere în alte unităţi logice, să salveze şi să şteargă fişiere, să menţină copii de rezervă în contextul sistemelor Macintosh, Windows sau al sistemelor în reţea.
Exemplu
Profesorul de biologie le arată elevilor cum să folosească un editor de texte pentru a pregăti câteva lucrări scrise referitoare la lecţie. Profesorul demonstrează formatarea şi salvarea documentului, precum şi organizarea folderelor în Windows 2000.

sursa : www.intime.uni.edu

 

• Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a mijloacelor / auxiliarelor didactice în procesul de învăţământ.

 

FORMULAREA OBIECTIVELOR OPERATIONALE

Operationalizarea activitatilor web in verbe de actiune

Evaluarea

deprinderilor anterioare de lucru cu tehnologia şi formare a unora noi

Accesează, deschide, inchide, salvează, caută, mânuieşte, operează cu, redactează, transferă, lansează, tastează, înţelege comenzile

Evaluarea deprinderilor anterioare de lucru cu informaţia şi formare a unora noi

Cunoaşte resursele, cunoaşte modul de accesare, cunoaşte modul de triere, cunoaşte modul de exploatare, cunoaşte modul de sintetizare,

Evaluarea deprinderilor anterioare de comunicare electronică şi formare a unora noi

Ştie să opereze cu un server de e-mail, ştie să compună un mail, stie să trimită un mail, ştie să ataşeze un document, ştie să citească un mail, ştie să acceseze un chat, ştie să activeze pe un chat sau forum de discuţii

Evaluarea deprinderilor anterioare de lucru intelectual şi formare a unora noi

Ştie să ia notiţe, a-şi ordona cursurile,a face o fişă de studiu

a învăţa un curs, a analiza un subiect, a prezenta o lucrare

a se auto-evalua, a face o fişă de lectură , a face un referat

a face o prezentare orală

 

Copyright 2007, Catalina Nicolin