TIC la limba franceza - curs on-line

Studiu individual 5
Argument
Introducere in curs
Studiu individual 1
INTEL®TEACH
Unelte si resurse INTEL TEACH
Modele de activitati didactice
Curricula cursului
Modul 1 - Schimbarile aduse de TIC in predare
Modul 2 - Model de curricula interdisciplinara europeana
Modul 3 - Abilitati de baza necesare elevilor pentru a lucra cu TIC
Modul 4 - Pedagogia
Modul 5 - Stilurile de invatare
Modul 6 - Teoria inteligentelor multiple si TIC
Modul 6 - Strategii de predare
Modul 7 - Proiectul didactic
Modul 9 - Competente tehnice si tehnologice V
Modul 10 - Evaluarea
Studiu individual 2
Studiu individual 3
Studiu individual 4
Studiu individual 5
Studiu individual 6
Studiu individual 7
Resurse didactice - Chanson de Roland

Studiind proiectele de activitate didactica propuse de INTEL si Microsoft, va rog, respectand Standardul aferent sa intocmiti un portofoliu de proiecte didactice la o clasa la alegere respectand Curricula interdisciplinara
 

Competenţa generală:

I.               Proiectare, organizare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor didactice

 

Categoria de activitate:

I.3.       Proiectarea unei unităţi de īnvăţare

 

Competenţe specifice:

·        Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de metodica predării disciplinei pentru proiectarea unităţilor de īnvăţare ;

·       Proiectarea activităţilor unei unităţi de īnvăţare.

 

Descriere şi evaluare:

 

      Activitatea se referă la capacitatea de proiectare  a unităţii de īnvăţare.

 

 

ACTIVITĂŢI

MODALITĂŢI  DE REALIZARE

METODE DE EVALUARE

1.Elaborarea proiectului unităţii de īnvăţare :

·       .Studierea personalizată a programei şcolare;

·       Selectarea şi adaptarea obiectivelor de referinţă / competenţe specifice pentru fiecare unitate de īnvăţare;

·        Stabilirea activităţilor de īnvăţare īn concordanţă cu unitatea de īnvăţare proiectată;

·       Pregătirea mijloacelor auxiliare necesare desfăşurării activităţilor de īnvăţare din cadrul unităţii;

·        Alegerea metodelor de evaluare.

Analiza proiectului;

 

Portofoliul;

 

 

 

Interviul;

 

 

 

 

Verificarea documentelor comisiei metodice.

2. Adaptarea conţinutului noţional la particularităţile clasei de elevi :

·       Selectarea informaţiilor pe criterii de esenţialitate;

·       Integrarea noilor cunoştinţe īn experienţa anterior dobāndită de elevi;

·       Realizarea de conexiuni inter, trans şi multidisciplinare;

·       Alegerea strategiei optime pentru organizarea conţinutului monodisciplinar/pluridisciplinar.

3. Autoevaluarea proiectului:

·       Verificarea realizării obiectivelor propuse;

·       Identificarea modalităţilor de ameliorare a viitoarelor proiecte.

 

Copyright 2007, Catalina Nicolin