TIC la limba franceza - curs on-line

Studiu individual 4
Argument
Introducere in curs
Studiu individual 1
INTEL®TEACH
Unelte si resurse INTEL TEACH
Modele de activitati didactice
Curricula cursului
Modul 1 - Schimbarile aduse de TIC in predare
Modul 2 - Model de curricula interdisciplinara europeana
Modul 3 - Abilitati de baza necesare elevilor pentru a lucra cu TIC
Modul 4 - Pedagogia
Modul 5 - Stilurile de invatare
Modul 6 - Teoria inteligentelor multiple si TIC
Modul 6 - Strategii de predare
Modul 7 - Proiectul didactic
Modul 9 - Competente tehnice si tehnologice V
Modul 10 - Evaluarea
Studiu individual 2
Studiu individual 3
Studiu individual 4
Studiu individual 5
Studiu individual 6
Studiu individual 7
Resurse didactice - Chanson de Roland

Pe baza fragmentului de Standard de Formare continua Profesor va rog sa elaborati, folosind Curricula interdisciplinara, o planificare anuala la Limba Franceza clasa a VIII-a pe proiect Compostelle
 

Competenţa generală:

I.       Proiectare, organizare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor didactice

 

Categoria de activitate:

 I.2.   Proiectarea activităţii de predare, īnvăţare şi evaluare pentru durate medii (semestre) şi mari (an şcolar)

 

Competenţe specifice:

·       Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de metodica predării disciplinei pentru īntocmirea planificării calendaristice;

·       Proiectarea conţinuturilor la nivel semestrial şi anual.

 

Descriere şi evaluare:

     Activitatea se referă la capacitatea de proiectare a activităţii pe parcursul unui an şcolar.

     

 

ACTIVITĂŢI

MODALITĂŢI  DE  REALIZARE

METODE DE EVALUARE

1. Studierea personalizată  a programei şcolare :

·       Identificarea  elementelor obligatorii;

·       Raportarea permanentă a demersului didactic la  obiectivele propuse;

·       Estimarea bugetului de timp alocat īn funcţie de  particularităţile de vārstă  şi  de performanţă ale elevilor.

 

 

 

Portofoliul;

 

 

 

 

 Chestionarul de autoevaluare;

 

  

Interviul;

 

 

 

Verificarea documentelor comisiei metodice.

2.Selectarea manualului şi a materialelor auxiliare :

·       Cunoaşterea īn timp util a ofertei de manuale;

·       Aplicarea criteriilor de selecţie a manualelor şi materialelor auxiliare.

 

 

3.Intocmirea planificării  calendaristice şi stabilirea strategiilor

didactice :

·       Identificarea obiectivelor cadru şi a obiectivelor de referinţă / competenţe specifice vizate;

·       Corelarea obiectivelor de referinţă vizate cu conţinuturile programei;

·       Identificarea  unităţilor de īnvăţare, structurarea  pe semestre a unităţilor de īnvăţare;

·       Selectarea metodelor şi mijloacelor adecvate  atingerii obiectivelor de referinţă / competenţelor specifice vizate;

·       Proiectarea de strategii didactice adecvate;

·       Stabilirea strategiilor de evaluare īn raport cu obiectivele de referinţă, conţinuturile specifice vizate şi capacităţile elevilor.

 4. Revizuirea  planificării :

·       Analiza periodică a stadiului de realizare a obiectivelor faţă de cele propuse iniţial;

·       Ajustarea proiectelor unităţilor de īnvăţare conform cu situaţia reală si obiectivele propuse.

Copyright 2007, Catalina Nicolin